2009-02-11, §§ 1-12

Utskrivet från: http://gotland.se/41964

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2021-05-21
Barn- och utbildningsnämnden 2009-02-11
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg 2A
Tid: 09.00-15.30
Närvaro
Beslutande

m Lena Celion, ordf
c Anders Larsson, 1:e v ordf
c Ursula Jakobsson
c Gullvi Norrby
c Jan Ekdahl
m Gunnel Pott, tjg ersättare
m Eva Lindström
s Eric Martell, 2:e v ordf
s Hanna Westerén
s  Andreas Persson
s Jenny Alvås
s  Aino Friberg Hansson
v Brittis Benzler

Närvarande, ej tjänstgörande ersättare:
 
c Inger Rosén
c Kjell Genitz
m Stefan Wramner, §§ 1-5, 8-11
fp Sven Bosarfve
s Lena Eneqvist

Övriga närvarande

Skoldirektör Peter Molin
Per Westholm, sekreterare

Under § 1-2:  Kommunjurist Patrik Pettersson
Under § 2: för- och grundskolechef Mats Hanell
Under § 6: ekonomichef Elisabeth Österdahl
Under § 10: ekonomichef Elisabeth Österdahl
gymnasiechef Alf Nilsson, 
för- och grundskolechef Mats Hanell, 
särskolechef Håkan Edlund,
planerings- och försörjningschef Freddy Sirland
samt personalchef Bo Stenström

För LR: Anna Stövring-Nielsen;  (§§ 3-12)               
För LF:  Lotta Stenström  (§§ 3-12)