Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008

23 januari §§ 1-14
20 februari §§ 15-25
18 mars §§ 26-39
15 april §§ 40-50
20 maj §§ 51-60
17 juni §§ 61-73
26 augusti §§ 74-83
16 september §§ 84-94
15 oktober §§ 95-104 
25 november §§ 105-118 
10 december §§ 119-125