Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Haugstains gård

Det här är stället för dig som gillar djur, natur, frisk luft och kroppsarbete!
Vi är ute i alla väder med lämpliga arbetskläder som vi tillhandahåller.

Vi är ett härligt gäng som arbetar i lantbruksmiljö i Gammelgarn. Det är en stor gård där vi har hand om skogsbruk med vedhantering, underhåll av alla fastigheter på gården och lite djurskötsel.
Vi har eget växthus med trädgårdsland som vi sköter.
Vi klipper gräset och håller efter allt som växer i trädgården. Till sist hjälps vi åt med städning av gemensamma utrymmen.

Du får lära dig hur man hanterar alla maskiner och fordon för att få en säker arbetsmiljö. Det är viktigt för oss att du trivs och kan arbeta i din egen takt och förmåga.

Vi har egen buss som utgår kl 07.50 från Korpenområdet i Visby mån-fre.
Vi är åter i Visby kl.15.45.

Välkomna till oss!

_______________________________________________________

Inom Region Gotland finns daglig verksamhet inom områdena textil, snickeri, vävnad, trädgård, konst, teater, media, återvinning, klädvård, externa arbetsplatser, samt verksamheter med blandade arbetsuppgifter under samma tak.

Målsättning
Med respekt och nyfikenhet utformar vi en meningsfull sysselsättning efter varje individs förutsättningar och behov. Varje persons unika egenskaper blir en tillgång som gör att alla får en möjlighet att lyckas och växa i det dagliga arbetet. Miljön är utformad så att varje individ känner sig trygg.

Kontakt Haugstajns Gård
Gammelgarn Haugstains 530
62367 KATTHAMMARSVIK

0498 52072
073 765 80 70

Enhetschefer för Daglig Verksamhet
Besöksadress
Brömsebroväg 8
Postadress
621 81  VISBY
Tel, vxl 26 90 00