2008-12-10, §§ 213-263

Utskrivet från: http://gotland.se/41229
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2008-12-10

Register

Byggnadsnämnden 2008-12-10
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 14.00 - 18.00
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf, ej §§ 216, 223
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Per-Anders Croon, ej § 223
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Bertil EneqvistTore Tillander

Ersättare
Allan Olofsson
Göthe Malmros, §§ 216, 223
Mikael Eriksson, § 223
Anna Enström
Lena Lingvall
Daniel Bergvall
Annette Bäckman
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
 
19 december 2008
Datum för anslags uppsättande 
22 december 2008
Datum för anslags nedtagande 
13 januari 2009