Kontakt

Norrbackaskolan
Besöksadress: Vallgravsgatan 2, Visby
Postadress: Norrbackaskolan, 621 81 Visby

Rektor                                  
Henrik Hammarskjöld
Tfn: 0498 - 26 94 84
E-post: henrik.hammarskjold@gotland.se

Biträdande rektor
Malin Åkerblom
Tfn: 0498 - 26 94 90
 

Martin Bogaeus   from 201026
Tfn: 0498 - 26 94 89
E-post: martin.bogaeus@gotland.se 

Skoladministratör

Sofia Ohlsson
Tfn: 0498 - 26 96 89
E-post: sofia.ohlsson@gotland.se

 
Ann-Charlotte Glansholm
Tfn: 0498 - 26 96 83
E-post: ann-charlotte.glansholm@gotland.se


PERSONALRUM

Tfn: 0498 - 26 97 27

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Norrbackaskolan

Norrbackaskolan omfattar förskoleklass, grundskola skolår 1-6,  skolbarnsomsorg och lokalintegrerad särskola. Skolan tar emot barn i första hand från norra delen av Visby.

Norrbackaskolan - är skolan för alla! Här går barn med olika förutsättningar och förmågor på samma skola. Vi tror att det här är en styrka för alla våra elever.

  • Vi vill att Norrbackaskolan ska ge förutsättningar för ett livslångt lärande.
  • Vi vill stimulera livs- och arbetsglädje hos eleverna.

Områden som vi prioriterar:

  • Hälsofrämjande skola - rörelse på schemat!
  • Språklig utveckling
  • Livskunskap
 

 

Hitta direkt