2008-10-29, §§ 185-212

Utskrivet från: http://gotland.se/41133
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2008-10-29

Register

Byggnadsnämnden 2008-10-29
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 13.30 - 16.45
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf, ej § 198
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Per-Anders Croon
Sven-Åke Malmberg
Anna Enström
Bertil Eneqvist
Tore Tillander

Ersättare
Allan Olofsson
Ulf Gahm
Johan Malmros
Göthe Malmros, § 198
Mikael Eriksson
Lena Lingvall
Daniel Bergvall
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
 
11 november 2008
Datum för anslags uppsättande 
12 november 2008
Datum för anslags nedtagande 
4 december 2008