KFN § 119 Rabatterade bad för arbetslösa

Utskrivet från: http://gotland.se/40937
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-12-10

KFN § 119
Rabatterade bad för arbetslösa

Dnr: KFN 2008/162-72

Under perioden sept-nov 2008 har arbetslösa badbesökare fått rabatt på badavgiften på de kommunala baden. Ganska få har utnyttjat erbjudandet - knappt tio personer i veckan i snitt på de tre baden tillsammans. Det ekonomiska utfallet har varit försumbart, men badpersonalen har fått många positiva kommentarer kring erbjudandet.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att förlänga försöksperioden med rabatterade bad för arbetslösa till och med 2009-08-31