KFN § 121 Kulturutredningen, delrapport

Utskrivet från: http://gotland.se/40935
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-12-10

KFN § 121
Kulturutredningen, delrapport

Chefen för Kulturavdelningen lämnade en rapport från ett möte där den statliga kulturutredningen presenterade en delrapport. Den slutliga rapporten avlämnas i februari 2009.

En av idéerna som presenterades var en s k kulturportfölj, där det statliga kulturstödet för perioden 2011-2015 fördelas mellan ett antal regioner i en första förhandlingsomgång.

Det föreslogs att nämnden skulle hemställa direkt hos kulturutredningen om att få bli en av dessa regioner.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att hemställa hos kulturutredningen om att region Gotland får ingå i den första förhandlingsomgången avs fördelning av det statliga kulturstödet för perioden 2011-2015 enligt den föreslagna s k portföljmodellen