KFN § 122 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/40934
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-12-10

KFN § 122
Rapporter

Följande rapporter föredrogs

- Kulturting 2008, möte ang kulturutredningen m m

- Medarbetarenkät 2008

- Projektplan ungkulturhus, ungdomsparlament/ ungdomsråd

- Ö-design

- Konferens med "Årets kulturkommuner" i Göteborg

- Besök i Dortmund, kulturpartnerskap

- KulturSverige 2009