KFN § 123 Delegationsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/40933
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-12-10

KFN § 123
Delegationsärenden

Kulturarbetsstipendier
 Dnr 2008/313, 2008/281, 2008/296, 2008/297

Fördelning av stöd till kulturarrangemang/-projekt
 Dnr 2008/314, 2008/290, 2008/300, 2008/305

Lotteritillstånd
 Dnr 2008/111, 2008/263. 2008/273, 2008/287

Avskrivning utestående fordringar
 Dnr 2008/303

Registrering ideell förening
 Dnr 2008/213, 2008/250, 2008/276

Anställningsärenden, löpnr 234-237

Kommunala hyresgarantier, löpnr 006-007