KFN § 124 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/40932
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-12-10

KFN § 124
Anmälningsärenden

- Detaljplan Vamlingbo Rembs 1:5

- Detaljplan Visby Skarphällsområdet

- Vad innebär registrerad förening - tolkningsförtydligande