KFN § 125 Avslutning

Utskrivet från: http://gotland.se/40931
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-12-10

KFN § 125
Avslutning

Ordförande Inger Harlevi tackade nämndens ledamöter och ersättare samt förvaltningen för gott samarbete under det gångna året och tillönskade alla en God Jul och ett Gott Nytt År.