2008-12-10, §§ 119-125

Utskrivet från: http://gotland.se/40929
Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-10
Plats:
Länsmuseet på Gotland
Tid: 09.00 - 11.45
Närvaro
Beslutande
Inger Harlevi, m, ordförande
Anne-Marie Richardson, c
Bibbi Olsson, c
Arvo Keinonen, m
Michael Dahlström, s
Dan Blomgren, s
Christer Jonson, v

Närvarande tjänstgörande ersättare
Anita Nordin, c
Jerker Drottenmyr, s

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Magnus Wahlund, m
Joakim Vässmar, m
Heidi Plisch, mp
Bodil Rosengren, v
Övriga närvarande

Lars Danielson, förvaltningschef
Sven Pettersson, sekreterare
Helena Wangefelt Ström, avdelningschef
Carolina Sinander, avdelningschef
Arne Grau-Amnér, avdelningschef
Lars Sjösvärd, Länsmuseets chef