Kontakt

Roland Engkvist
EU-samordnare 
Telefon: 0498-20 97 06
E-post: roland.engkvist@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vänorter

Sedan efterkrigstiden har Gotland (tidigare Visby stad) ingått i en grupp vänorter i de nordiska grannländerna. Vänortsammarbeten fyller inte längre samma funktion som de gjorde när initiativ togs på 50- och 60-talet. Därför har Region Gotland i internationella strategin för åren 2017-2020, antigen i mars 2017, valt att inte lyfta fram vännortssamverkan som ett prioriterat område utan det är viktigt att Region Gotland prioritera sitt internationella engagemang utifrån mervärde och nytta.  

Region Gotland har vänortsavtal med följande städer och öar:

Kragerø, Norge http://www.visitkragero.no/
Mariehamn, Åland/Finland http://www.mariehamn.ax/
Valkeakoski, Finland http://www.valkeakoski.fi/portal/english/
Lübeck, Tyskland, http://www.luebeck.de
Rhodos, Grekland, http://www.rhodes.gr/en
Soest, Tyskland, http://www.soest.de
Tukums, Lettland, http://www.tukums.lv klicka på bilderna så kan du välja texter på engelska
Samsö, Danmark  https://www.visitsamsoe.dk/
Saaremaa/Ösel, Estland  
Gammalsvenskby, Ukraina

Kontaktperson på Gotland är Roland Engkvist. Se kontaktinformation på den här sidan.