KFN § 109 Hyreshöjning avs Slite bibliotek

Utskrivet från: http://gotland.se/40865
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-11-25

KFN § 109
Hyreshöjning avs Slite bibliotek

Dnr: KFN 2008/307-78
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-10-20
Hyreskontrakt 0203901.501-01 Fastighet Spekulationen  1, Othem Hus 01 Kommunhus

Slite bibliotek har under perioden 4/8-29/9 2008 varit stängt för arbete med ventilationssystemet i kommunhuset i Slite. Arbetet med ventilation och ombyggnad är beställt av Tekniska förvaltningen (TF) för att bereda plats åt kommunens personalavdelning.

Ventilation i biblioteket har vid tidigare obligatoriska ventilationskontroller (OVK) varit godkänd varför inget behov av åtgärd funnits. Eftersom ventilationssystemet i hela huset hänger ihop har arbetet enligt ovan påverkat hela fastigheten, med stängning av biblioteksverksamheten som följd.

Någon information om att dessa åtgärder skulle medföra en högre hyra för bibliotekslokalen har inte delgivits förvaltningen under möten och andra kontakter med TF. Vi har nu i 2009 års hyressättning blivit påförda en hyreshöjning med 315 kkr. Efter samtal med TF har höjningen reducerats till 100 kkr.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att hemställa hos Kommunstyrelsen om full hyreskompensation för objektet Slite bibliotek med anledning av att detta arbete inte har beställts av KFF utan åtgärden sker med hänvisning till att vi har bibliotekslokalen i kommunhuset där hela ventilationssystemet åtgärdats