KFN § 110 Projektplan Ungkulturhus

Utskrivet från: http://gotland.se/40864
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-11-25

KFN § 110
Projektplan Ungkulturhus

Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-11-14

Ungdomsavdelningen presenterade ett förslag till ett utvecklingsprojekt avs kulturverksamhet för ungdomar. Projektet Ungkulturhus har två delar, en som handlar om att utveckla den befintliga verksamheten på Fenix, den andra delen handlar om främjande delen i det arbete som tidigare gått under benämningen fältfritidsledare.

Nämnden ansåg att projektet är intressant, men efterfrågade en grundligare och mer genomarbetad projektplan inkl budget innan man kan fatta beslut om att ev gå vidare. Projektet tas upp till förnyad behandling på decembermötet, då ett mer utförligt beslutsunderlag kommer att finnas.