KFN § 115 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdatum 2009

Utskrivet från: http://gotland.se/40859
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-11-25

KFN § 115
Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesdatum 2009

Kultur- och fritidsnämnden mötesdatum för 2009 fastställdes.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Kultur- och fritidsnämnden sammanträden under 2009 kommer att hållas enligt följande (om inget annat anges är mötestiden 09-12):

    20 januari (heldag), 17 februari, 24 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 25 augusti, 22 september, 20 oktober, 24 november, 10 december