KFN § 116 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/40858
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-11-25

KFN § 116
Rapporter

Följande rapporter föredrogs

- Organisationsöversyn av KFF

- Möte med Kulturrådet 4 nov

- Konstskolan

- Partnerskap med Dortmund

- Jullunch i samband med ordinarie nämndsammanträde 10 dec