KFN § 117 Delegationsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/40857
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-11-25

KFN § 117
Delegationsärenden

Fördelning av stöd enligt Pengar i påse
 Dnr 2008/227, 2008/239, 2008/244, 2008/268, 2008/277, 2008/278

Fördelning av stöd till kulturarrangemang/-projekt
 Dnr 2008/275, 2008/195, 2008/202, 2008/238, 2008/241, 2008/257, 2008/258

Roma IF - driftsstöd
 Dnr 2008/223

Registrering ideell förening
 Dnr 2008/230, 2008/257, 2008/267

Utbetalningslistor, nr 0442-0444

Anställningsärenden, löpnr 224-233