KFN § 118 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/40856
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-11-25

KFN § 118
Anmälningsärenden

- Kulturadministratör ersätter Towan Obrador

- Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder, Ö-design