2008-11-25, §§ 105-118

Utskrivet från: http://gotland.se/40854
Kultur- och fritidsnämnden 2008-11-25
Plats:
Arkivcentrum Gotland
Tid: 08.30-12.20
Närvaro
Beslutande
Inger Harlevi, m, ordförande
Stefan Nypelius, c
Anne-Marie Richardson, c
Bibbi Olsson, c
Arvo Keinonen, m
Michael Dahlström, s
Dan Blomgren, s
Christer Jonson, v

Närvarande tjänstgörande ersättare
Heidi Plisch, mp

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Åsa Larsson, c
Anita Nordin, c
Bodil Rosengren, v
Övriga närvarande
Lars Danielson, förvaltningschef
Sven Pettersson, sekreterare
Arne Grau-Amnér, avdelningschef
Helena Wangefelt Ström, avdelningschef
Carolina Sinander, avdelningschef
Hans Stenmark, avdelningschef
Christer Lundin, avdelningschef
Niklas Callenmark, enhetschef
Anna Tasevski, konsumentsekreterare
Dag Hultemar, upphandlare