BUN § 105

Utskrivet från: http://gotland.se/40847

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-12-15
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-11-29

BUN § 105
Den kommunala gymnasieskolans utbildningsutbud lå 2009/10, preliminärt beslut