2008-09-24, §§ 166-184

Utskrivet från: http://gotland.se/40760
Byggnadsnämnden 2008-09-24
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 14.00 – 16:45
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf
Allan Olofsson
Eva Ahlin
Mikael Eriksson
Sven-Åke Malmberg
Anna Enström
Bertil Eneqvist
Tore Tillander, ej § 181

Ersättare
Ulf Gahm
Johan Malmros
Lena Lingvall
Daniel Bergvall
Annette Bäckman, § 181

Övriga närvarande

Carin Johanson
Margitta Andersson
Monica Tingström
Yvonne Mårtensson
Anders Rahnberg
Lars W Grönberg
Lisa Östman 
Cecilia Heldtander

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
 
8 oktober 2008
Datum för anslags uppsättande 
9 oktober 2008
Datum för anslags nedtagande
31 oktober 2008