BUN § 91

Utskrivet från: http://gotland.se/40459

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-11-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-11-05

BUN § 91
Gymnasieskolans organisation läsåret 2008/2009