BUN § 92

Utskrivet från: http://gotland.se/40458

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-11-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-11-05

BUN § 92
Rapporter

Skoldirektör Peter Molin rapporterade om

a. Kompetensutveckling inom förskoleverksamhet & skolbarnsomsorg

b. Lägesrapport över lärares behörigheter

c. Statistik skador och tillbud 2007 och 2008

För- och grundskolechef  Bisse Carlsson rapporterade om

d. Skolverkets statsbidrag Läsa, skriva, räkna

e. Planeringsläget betr Fårö förskola

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs till handlingarna