BUN § 95

Utskrivet från: http://gotland.se/40455

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-11-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-11-05

BUN § 95
Gymnasieskolans programpeng 2009

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till gymnasieskolans programpeng 2009 utifrån BUNs diskussion.

    2. Ärendet skall behandlas vid ett extra Arbetsutskott den 17 november 2008 samt vid ett extra BUN-sammanträde under eftermiddagen den 26 november 2008.