Kontakt

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-bun@gotland.se

Kontaktuppgifter till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Nämndsekreterare
Karin Nilsson
Telefon: 0498 - 26 94 26
E-post: karin.nilsson06@gotland.se

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden mandatperioden 2023-2026
Oscar Lindster (S)
Telefon: 0498 - 26 97 29
E-post: oscar.lindster@gotland.se

Klagomål, beröm och synpunkter

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter

Ledamöter under mandatperioden 2023-2026


S Oscar Lindster (ordförande)
S Martin Sjöli
S Anna Sundin
S  Jessica Palmgren

M Lina Runander (1:e vice ordförande)
M Michaela Challnius
M Kjell Broander

C Hans Berglund (2:e vice ordförande)
C Ingrid Engström
C Ola Hallvede

V Jennie Jarve

MP Maya Arfvidson

SD Björn Hansson

Ersättare:

S Britt Andersson
S Magnus Kull
S Fia Karlsson
S Helen Coughlin Sjögren
S Zenar Secho

M Gunnar Solin
M John Herlitz

C Abdulalim Alkatea
C Tina Hjellström
L Leiph Berggren

V Måna Heckscher

MP Margareta Johansson

SD Ulf Gandborg

Kontaktuppgifter till ledamöter hittar du via länken nedan

www.gotland.se/kontaktuppgifterfortroendevalda

Arbetsutskott

S Oscar Lindster
M Lina Runander
C Hans Berglund
S Jessica Palmgren 
V Jennie Jarve