KFN § 99 Konkurrensutsättning av baden

Utskrivet från: http://gotland.se/40095
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-10-15

KFN § 99
Konkurrensutsättning av baden

Dnr: KFN 2007/349-72

Arbetet med utformning av förfrågningsunderlag går vidare. Nämnden ser fördelar med att Tekniska nämnden tecknar hyresavtal med aktuell entreprenör medan Kultur- och fritidsnämnden tecknar avtal angående verksamheten. Nämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att komma överens med Tekniska förvaltningen om ett sådant förfarande.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att avtal med aktuell entreprenör om hyra av resp badanläggning bör tecknas av Tekniska nämnden och att avtal om ramarna för verksamheten tecknas av Kultur- och fritidsnämnden
  • Att uppdra åt förvaltningen att med Tekniska förvaltningen komma överens om vem som tecknar hyresavtal enligt ovan