KFN § 100 Konsthanterarträff

Utskrivet från: http://gotland.se/40094
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-10-15

KFN § 100
Konsthanterarträff

Konstkommitén 2008-10-08, § 37

Från konstkommittén 2008 § 37 framfördes en hemställan om KFN:s engagemang vid en konsthanterarträff 16-19 oktober 2008. Programmet innehåller bl a ett av Riksutställningar anordnat seminarium samt besök på aktuella utsmyckningsprojekt i Kräklingbo och Slite. Vidare ingår en middag på Gamla Residenset då nämnden kan stå som värd som representant för Region Gotland.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att Kultur- och fritidsnämnden skall stå som värd för middagen på Gamla Residenset varvid nämnden representeras med en ledamot