KFN § 103 Delegationsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/40091
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-10-15

KFN § 103
Delegationsärenden

Fördelning av stöd enligt Pengar i påse
Dnr 2007/057, 2008/099, 2008/218, 2008/240, 2008/243, 2008/246, 2008/249

Fördelning av stöd till kulturarrangemang/-projekt
Dnr 2008/217, 2008/219, 2008/220, 2008/224, 2008/225, 2008/229

Fördelning av stöd till fritidsarrangemang
Dnr 2008/216

Registrering ideell förening
Dnr 2008/228

Utbetalningslistor, nr 0439–0440

Anställningsärenden, löpnr 210–223