2008-10-15, §§ 95-104

Utskrivet från: http://gotland.se/40088
Kultur- och fritidsnämnden 2008-10-15
Plats:
Kultur- och fritidskontoret, Lövsta
Tid: 08.30-11.40
Närvaro
Beslutande

Inger Harlevi, m, ordf
Stefan Nypelius, c
Anne-Marie Richardson, c 
Arvo Keinonen, m 
Anne Ståhl Mousa, s 
Michael Dahlström, s 
Dan Blomgren, s
Christer Jonson, v

Närvarande, tjg ersättare
Anita Nordin, c

Närvarande, ej tjg ersättare
Jerker Drottenmyr, s 
Heidi Plisch, mp 
Bodil Rosengren, v 

Övriga närvarande
Lars Danielson, förvaltningschef    
Sven Pettersson, sekreterare   
Arne Grau-Amnér, avdelningschef
Christer Lundin,avdelningschef       
Hans Stenmark, avdelningschef
Helena Wangefelt Ström, avdelningschef
Monica Sparby, Länsteatern