2008-08-27, §§ 153-165

Utskrivet från: http://gotland.se/39827
Byggnadsnämnden 2008-08-27
Plats:
Konferensrummet M/S Gotland
Tid: 08.00 – 10.20
Närvaro
Beslutande

Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Mikael Eriksson
Sven-Åke Malmberg
Anna Enström
Bertil Eneqvist
Tore Tillander

Ersättare
Allan Olofsson
Ulf Gahm
Johan Malmros
Daniel Bergvall

Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat

10 september 2008
Datum för anslags uppsättande
11 september 2008
Datum för anslags nedtagande
3 oktober 2008