KFN § 85 Internbudget 2009 - inledande diskussion

Utskrivet från: http://gotland.se/39712
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-09-16

KFN § 85
Internbudget 2009 - inledande diskussion

Dnr: KFN 2008/231-04

Förvaltningschefen presenterade ett diskussionsunderlag i tre delar:
- Uppdrag - uppdrag utifrån vårens budgetförslag avs 2009 och även 2010
- Måste - åtaganden/uppgifter som måste lösas under 2009
- Disponibelt - möjligheter till omdisponeringar och frigörande av medel

Diskussionen går nu vidare i partigrupperna, som lämnar sina synpunkter till presidiet före den 1 okt.

Beslut fattas på oktobersammanträdet.