KFN § 90 Kultur- och Ungdomsledarpris - principdiskussion

Utskrivet från: http://gotland.se/39707
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-09-16

KFN § 90
Kultur- och Ungdomsledarpris - principdiskussion

Reglerna för Ungdomsledarpriset resp Kulturpriset diskuterades.

Beträffande Ungdomsledarpriset föreslog en ledamot att det skulle vara möjligt att priset kunde delas mellan flera personer. Efter diskussion enades man dock om att priset kan utdelas endast till en person och att följande tillägg skrivs in i reglerna:
- Priset kan inte delas på fler personer.

När det gäller Kulturpriset föreslogs att "anpassa reglerna till verkligheten", dvs skriva in att priset kan ges till en eller flera personer eller till en förening, vilket ju redan har skett vid ett par tillfällen.

Dessutom föreslogs att begära in förslag till kulturpristagare redan till 15 okt för att ge utrymme för ordentliga diskussioner inom partigrupperna. Beslut fattas på ordinarie novembermöte efter beredning i presidiet.


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att göra följande tillägg till reglerna för Ungdomsledarpriset: Priset kan inte delas på fler personer
  • Att ändra första meningen i reglerna för Gotlands kommuns Kulturpris till: Gotlands kommuns kulturpris utdelas varje år till person/-er och/eller förening, som för Gotland utfört bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse
  • Att förslag till 2008 års kulturpris inlämnas senast 15 oktober