KFN § 91 Konkurrensutsättning av baden - avstämning

Utskrivet från: http://gotland.se/39706
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-09-16

KFN § 91
Konkurrensutsättning av baden - avstämning

Dnr: KFN 2007/349-72

En avstämning av arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag avs upphandling av driften av förvaltningens badhus gjordes.

Förfrågningsunderlaget utformas enligt följande inriktning:
- Tillgänglighet - säkra tillgång till tider för allmänhet, simundervisning, föreningar, ungdomar på minst nuvarande nivå
- Möjligheter till kringtjänster - gym, cafeteria, spa m m
- Precisera hyresavtalen - vem äger, ersättningskrav, underhåll m m
- Kriterier för utvärdering av anbud

Enligt tidplanen fastställs förfrågningsunderlaget vid oktobersammanträdet. Anbudstiden anpassas så att beslut om ev övertagande kan ske under första kvartalet 2009.