KFN § 92 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/39705
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-09-16

KFN § 92
Rapporter

Följande rapporter föredrogs:

- Organisationsöversyn av KFF

- Biblioteksstatistik