KFN § 94 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/39703
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-09-16

KFN § 94
Anmälningsärenden

- Kravspecifikation Bokbuss

- Detaljplan Fröjel Göstavs 1:19 m fl

- Detaljplan Västergarn Kronholmen 1:3 m fl

- Detaljplan Västerhejde Vibble 1:79 m fl

- Sonja Åkessons barndomshem - förslag till upprustning

- Tackbrev från 
  - Folkuniversitetet för stöd till Singer/ Songwriterfestivalen 2008
  - Lilian Edwards för uppvaktning på födelsedagen