2008-09-16, §§ 84-94

Utskrivet från: http://gotland.se/39701
Kultur- och fritidsnämnden 2008-09-16
Plats:
Kultur- och fritidskontoret, Lövsta
Tid: 09.00-11.40
Närvaro
Beslutande
Inger Harlevi, m, ordförande
Stefan Nypelius, c
Anne-Marie Richardson, c
Bibbi Olsson, c
Arvo Keinonen, m
Michael Dahlström, s
Dan Blomgren, s
Christer Jonson, v

Närvarande tjänstgörande ersättare
Jerker Drottenmyr, s

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Åsa Larsson, c
Göran Olofsson, c
Anita Nordin, c
Magnus Wahlund, m
Joakim Vässmar, m
Lena Eneqvist, s
Heidi Plisch, mp
Bodil Rosengren, v
Övriga närvarande

Lars Danielson, förvaltningschef
Sven Pettersson, sekreterare
Arne Grau-Amnér, avdelningschef
Carolina Sinander, avdelningschef
Hans Stenmark, avdelningschef
Niklas Callenmark, enhetschef