BUN § 64

Utskrivet från: http://gotland.se/39481

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-22
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 64
Ansökan om skolbarnsomsorg vid Atheneskolan i Fardhem

Dnr 2008/165-88
Atheneskolan AB ansöker genom rektor Gerhard Österlin om tillstånd och bidrag för drift av enskilt fritidshem i anslutning till friskolan Athene i Fardhem. Atheneskolan AB har fått skolverkets tillstånd att bedriva friskola i Fardhem. Ansökan görs för att skolan skall kunna erbjuda skolans elever från 6 till och med 12 års ålder plats i fritidshem i skolans lokaler.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1.BUN godkänner att Atheneskolan AB får tillstånd och bidrag för drift av fritidshem vid Atheneskolan Fardhem under förutsättning att de aktuella lokalerna erhåller byggnadslov för fritidshemsverksamhet och att verksamheten bedrivs i enlighet med bestämmelserna i skollagen kap 2 a. och LPO 94

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta vederbörligt samverkansavtal för enskilt fritidshem för barn i ålder 6-12 år.

Register