BUN § 65

Utskrivet från: http://gotland.se/39480

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-22
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 65
Tillstånd för fritidshem i anslutning till Fardhems skola

Dnr 2008/165-88

Atheneskolan AB har ansökt om tillstånd och bidrag för drift av enskilt fritidshem i friskolan Athene Fardhem skola. Skolan har tidigare fått skolverkets tillstånd att bedriva friskola i Fardhem. Ansökan om tillstånd och bidrag för drift av fritidshem har inkommit till BUF men tillstånd och bidrag har inte ännu inte lämnats av BUN. Beslut om tillstånd och bidrag har prövats i BUN 2008-09-10 (BUN § 2008/64).

Enligt uppgift har viss fritidshemsverksamhet startat i Fardhem innan det formella tillståndet för fritidshem beviljats.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Skoldirektören ges i uppdrag att informera Atheneskolans ledning om gällande lagstiftning.

Register