BUN § 70

Utskrivet från: http://gotland.se/39475

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 70
Reviderad taxa, Kulturskolan

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1.  

Register