BUN § 72

Utskrivet från: http://gotland.se/39473

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 72
Policy för lägerskola och skolresor inom Särskolan

Dnr 2008/148-60

Elevskyddsombuden J Andersson och M Kristiansson vid Särvux har i skrivelse till Särskolechef Håkan Edlund anfört följande:

 
”Anledningen till att vi skriver detta brev är meddelandet från BUN ”Policy för lägerskola (skolresa), grundskolan”.

Vi är vuxna personer med egen ekonomi och vi kan bestämma själva om och när vi kan betala till olika aktiviteter. Eftersom vi är en vuxenskola tycker vi inte att BUN:s regler ska gälla oss.”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUNs policy för lägerskola och skolresor gäller för grundskola och gymnasieskola

Register