BUN § 78

Utskrivet från: http://gotland.se/39467

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 78
Principer för fördelning av Gotlands kommuns Samfond för premier

Dnr 2008/163-63


Ekonomichef Elisabeth Österdahl anför i skrivelse 2008-08-18 bl a följande:

…”1994 bildades Gotlands kommuns Samfond för premier till elever vid kommunens grundskolor genom sammanslagning av ett flertal fonder.

Samfondens ändamål är att dela ut stipendier och premier till elever som studerar i Gotlands kommuns grundskolor (förskoleklass t o m skolår 9). Fr o m 2007 gäller detta även fristående skolor. Samfonden förvaltas av kommunstyrelsen och disponeras av barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden fastställde 1994-05-30 fördelningsprinciper för Samfondens medel (BUN §1994/69). Fördelningsprinciperna utgick från de dåvarande skoldistrikten och dåvarande skolplans s k ”Gotlandsprofil”. Båda dessa fördelningskriterier är idag inaktuella”….

Ekonomichef Elisabeth Österdahl föreslår att Samfondens medel fördelas efter elevantal utifrån gällande organisation.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Samfondens medel fördelas efter elevantal utifrån gällande organisation.

Register