BUN § 79

Utskrivet från: http://gotland.se/39466

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 79
Rapporter

Skoldirektör Peter Molin rapporterade om

a. Enkät angående efterfrågan på Vårdnadsbidrag

b. Öppen förskola i Hemse

c. Förändrad kostverksamhet i Fårösund

d. Måttband nr 168 – Betygsstatistik skolår 8 och 9 vt 2008.

e. Måttband nr 169 – Resultat skolår 5, läsåret 2007/08 (Ämnesproiv i sv, en, ma, bedömning av måluppfyllelse i samtliga ämnen samt simkunnighet.

f. Måttband nr 170 – Bedömning av elevernas läsutveckling våren 2008

g. Brev, mail och protestlistor ang besparingar inom BUFs kosthåll

För- och grundskolechef Bisse Carlsson rapporterade om

h. Projektet ”Skapande Skola” 


Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Rapporterna godkänns
    2. Rapporten över Enkät angående efterfrågan på Vårdnadsbidrag skall överlämnas till kommunstyrelsen

Register