BUN § 80

Utskrivet från: http://gotland.se/39465

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 80
Delegation till arbetsutskottet att fatta beslut om skolskjutsupphandling

Dnr : KS 2001/0102-53; BUN 2007/119-62; TN 2005/2230 53; ( Se även BUN 2004/034-62)
Arbetsutskottet hade på BUNs delegation 2008-03-18—19 fattat beslut om tidplan för processen för upphandling av skolskjutsar, (AU § 2008/33 och BUN § 2008/36). Enligt tidplanen skall beslut om val av entreprenör (s k ”Tilldelningsbeslut”) fattas den 24 september. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut om val av entreprenör (s k ”Tilldelningsbeslut”) 2008 09 24.

Register