BUN § 83

Utskrivet från: http://gotland.se/39462

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-09-24
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-09-10

BUN § 83
Arbetsutskottets övriga paragrafer


Au § 48  Ordnings- och uppförandeomdömen

Au § 49  Remiss, Betänkandet Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27)

Au § 50 Ekonomirapport

Au § 60  Ansökan från Gotlands kommun om s k ”spetsutbildning”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut godkänns

Register