KFN § 77 Medborgarförslag avs badhus med barnbassäng

Utskrivet från: http://gotland.se/39252
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-08-26

KFN § 77
Medborgarförslag avs badhus med barnbassäng

Dnr: KFN 2008/116-72
Kultur- och fritidsförvaltningen 2008-08-11

Kristina Thelin skriver i ett medborgarförslag att "ett badhus med barnbassäng, där även föräldrar med småbarn kan bada, saknas i Visby". Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat följande förslag till yttrande i ärendet:

"Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att upphandla driften av befintliga kommunala bad. Avsikten med detta förfarande är att skapa förutsättningar för ett utökat utbud i samarbete med den/de nya entreprenörerna.

Kultur- och fritidsförvaltningen har också påbörjat ett arbete för ett nytt badhus på Gotland. Detta ska bl a innehålla en barnbassäng. Var detta badhus ska ligga är dock inte klarlagt ännu. Inte heller är det klarlagt när i tiden ett nytt badhus kan stå färdigt."


Kultur- och fritidsnämndens beslut

  • Att godkänna ovanstående förslag till yttrande och skicka det till förslagsställaren