KFN § 81 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/39248
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-08-26

KFN § 81
Rapporter

Följande rapporter föredrogs

- Musikutredningen

- Arenahall

- Fortsatt diskussion ang organisationsöversyn av KFF

- Bergmancentrum - organisationsutredning

- Gotlands Musikalkompani

- Visbydagen