KFN § 82 Delegationsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/39247
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2008-08-26

KFN § 82
Delegationsärenden

Fördelning av stöd via Pengar i påse
 dnr KFN 2008/201

Fördelning av stöd till kulturarrangemang/-projekt
 dnr KFN 2008/131, 2008/167, 2008/190, 2008/198

Fördelning av stöd till Gotlandicaproduiktion
 dnr KFN 2008/146, 2008/194

Fördelning av stöd till hembygdsföreningar
 dnr KFN 2008/165, 2008/204

Fördelning av stöd till fritidsarrangemang/-projekt
 dnr KFN 2008/179, 2008/189, 2008/212

Registrering av ideell förening dnr KFN 2008/176

Utbetalningslistor, nr 0422-0435

Anställningsärenden, löpnr 189-203