2008-08-26, §§ 74-83

Utskrivet från: http://gotland.se/39244
Kultur- och fritidsnämnden 2008-08-26
Plats:
Kultur- och fritidskontoret, Lövsta
Tid: 09.00 - 11.35
Närvaro
Beslutande
Inger Harlevi,m, ordförande
Stefan Nypelius, c
Bibbi Olsson, c
Arvo Keinonen, m
Anne Ståhl Mousa, s
Michael Dahlström, s
Dan Blomgren, s
Christer Jonson, v

Närvarande tjänstgörande ersättare
Åsa Larsson, c

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Anita Nordin, c
Joakim Vässmar, m
Jerker Drottenmyr, s
Lena Eneqvist, s
Heidi Plisch, mp
Bodil Rosengren, v
Övriga närvarande
Lars Danielson, förvaltningschef
Sven Pettersson, sekreterare
Carolina Sinander, avdelningschef
Helena Wangefelt Ström, avdelningschef